ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / Allgemeine Informationen

Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2022

Την Κυριακή 2022.10.23 ετοιμάσαμε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ανθρώπους που έρχονται να ζήσουν στο Γκρατς, με τίτλο: "ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΓΚΡΑΤΣ". Το φυλλάδιο περιέχει μία συλλογή από διάφορες πληροφορίες που συλλέξαμε και που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την εύρεση κατοικίας μέχρι φορολογικά θέματα. Το φυλλάδιο το παρουσιάσαμε στα μέλη του συλλόγου και σε άλλους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια ενός καλέσματος σε καφέ.
Την Κυριακή 2022.10.23 ετοιμάσαμε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ανθρώπους που έρχονται να ζήσουν στο Γκρατς, με τίτλο: “ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΓΚΡΑΤΣ”. Το φυλλάδιο περιέχει μία συλλογή από διάφορες πληροφορίες που συλλέξαμε και που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την εύρεση κατοικίας μέχρι φορολογικά θέματα. Το φυλλάδιο το παρουσιάσαμε στα μέλη του συλλόγου και σε άλλους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια ενός καλέσματος σε καφέ.

Το φυλλάδιο μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: εδώ. Παρακαλούμε, ενημερώστε για οποιοδήποτε πληροφορία θεωρείτε ότι θα μπορούσε να προστεθεί στο φυλλάδιο ή όποια αλλαγή θεωρείτε ότι χρειάζεται.