ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – LINKS

Χρήσιμες πλρηροφορίες- links:
 
-Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα
 
Βασιλίσσης Σοφίας 4
1
06 74 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 72 57 270
 
-Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βιέννη
 
Argentinierstraße 14
1040 Wien
Τηλ.: +43 1 506 15 Fax. +43 1 505 6217
 
-Προξενικό Γραφείο
 
Mattiellistraße 2-4,
1040 Wien
Τηλ.: 0043 1 5127148, 5123142
Fax.: 0043 1 5054945
E-mail: grconsulate@utanet.at

-Μητρόπολη Αυστρίας

Fleischmarkt 13, A-1010 Wien
Τηλ.: +43 1 533 38 89, Fax: +43 1 533 38 89
kirche@metropolisvonaustria.at
www.metropolisvonaustria.at
 
-Μεταφραστική Υπηρεσία
Αρίωνος 10
10554 Αθήνα
Τηλ.: +30 210-32 85 711
 
-Ορκωτοί Μεταφραστές στην Αυστρία:
 
 
-Χορευτικός Όμιλος Γκρατς Αυστρία
 
Pfanghofweg 6a
A-8045 Graz
http://www.chograz.com/index.htm
 
 
http://www.parea.at/
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΙΕΝΝΗΣ
 
 
Στη Βιέννη λειτουργεί η Ελληνική Εθνική Σχολή, η οποία υπάγεται στη Μητρόπολη Αυστρίας και είναι το παλαιότερο Ελληνικό Σχολείο της Διασποράς.
Ιδρύθηκε το 1804 και έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως έως σήμερα.
Διευθυντής της Ελληνικής Εθνικής Σχολής είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας και Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, κ. Αρσένιος, και Υποδιευθυντής ο Πρωτοπρεσβύτερος, Πατήρ Ιωάννης Νικολίτσης.
Στο Ελληνικό Σχολείο λειτουργεί νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Είναι συμπληρωματικό στο αυστριακό σχολείο.
Επικοινωνία:
Διεύθυνση:
Fleischmarkt 13, 1010 Wien
Τηλ.: +431 533 2965, +431 533 3889