ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΤΥΡΙΑ

1. Karl Franzens Universität Graz  http://www.uni-graz.at/
3. Johanneum Universität Graz http://www.fh-joanneum.at/aw/~a/home/?lan=de
4. Pädagogische Hochschule Steiermark – Graz http://www.phst.at/
5. Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz  http://www.kphgraz.at/index.php?id=1
6. Medizinische Universität Graz https://www.medunigraz.at/
7. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz  http://www.kug.ac.at/
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Στυρίας στο  http://www.studieren.at/steiermark-studien-unis-fhs